There are no translations available.

V marci 2014 bola skolaudovaná a uvedená do prevádzky výrobná linka STAM a BIELE v novej hale č. 3 výrobného závodu AMG SSC Senica. Inžinierska činnosť zabezpečovaná našou kanceláriou bola ukončená.