There are no translations available.

V novembri 2013 boli začaté stavené práce na stavbe "Úprava sklárskych a zlievárenských pieskov Senica" investora NAJPI a.s. Naša kancelária zabezpečuje legislatívny inžiniering pre VUPEX a.s.