V januári 2013 bola ukončená a vyhodnotená skúšobná prevádzka Výrobného závodu na výrobu asfaltových šindľov IKO v Senici, výrobná technológia bola skolaudovaná a závod uvedený do tralej prevádzky. Inžinierska činnosť vykonávaná našou kanceláriou bola ukončená.