There are no translations available.

Stavba Zberný dvor Tvrdošín bola v máji 2012 ukončená, skolaudovaná a uvedená do prevádzky. Činnosť stavebného dozoru vykonávaná našou kanceláriou bola ukončená.