Golfový areál Šajdíkove Humence

Investor: GG a.s.
Objednávateľ činnosti: GG a.s.
Druh činnosti: Komplexná inžinierska činnosť

IPEC Point Senica

Investor: IPEC Point Senica, s.r.o.
Objednávateľ činnosti: IPEC - Management, s.r.o.
Druh činnosti: Inžinierska činnosť pri príprave stavby

Family center Senica

Investor: Agoria Investment s.r.o.
Objednávateľ činnosti: ADIF, s.r.o.
Druh činnosti: Inžinierska činnosť pri príprave stavby

Realizácie spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav navrhnutých v projekte pozemkových úprav – Poľné cesty Rohov

Investor: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Objednávateľ činnosti: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Druh činnosti: Stavebný dozor a inžinierska činnosť počas realizácie stavby

Rekonštrukcia a modernizácia objektov ZŠ Jablonica

Investor: Obec Jablonica
Objednávateľ činnosti: Obec Jablonica
Druh činnosti: Verejné obstarávanie, stavebný dozor a inžinierska činnosť po dokončení stavby

Polyfunkčný dom s. č. 309 (stará pošta) Senica - rekonštrukcia

Investor: J&R partners 1, s.r.o.
Objednávateľ činnosti: J&R partners 1, s.r.o.
Druh činnosti: Komplexná inžinierska činnosť a stavebný dozor