There are no translations available.

ČSPHM TANKER Senica

Investor: TANKER s.r.o.                                                                                                                                                                             Objednávateľ činnosti: TANKER s.r.o. Druh činnosti: Inžinierska činnosť pri príprave a po dokončení stavby