Dňa 11.10.2013 sa konalo slávnostné otvorenie výrobného závodu ArcelorMittal Tailored Blanks v Senici