V júni 2013 bola skolaudovaná a uvedená do prevádzky výrobná linka FAGOR v hale 5 výrobného závodu AMG SSC Senica. Inžinierska činnosť zabezpečovaná našou kanceláriou pokračuje.