There are no translations available.

V novembri 2012 bola dokončená stavba Výrobného závodu ArcelorMittal Tailored Blanks v Senici na Kasárenskej ulici ; skolaudovaná bola stavebná časť a prvá výrobná linka. Inžinierska činnosť zabzpečovaná našou kanceláriou pokračuje.