There are no translations available.

Stavba Golfového klubu Penati Golf Resort Senica bola dokončená, skolaudovaná a 2.augusta 2012 slávnostne uvedená do prevádzky spolu s 18-jamkovým majstrovským golfovým ihriskom v Šajdíkových Humenciach. Činnosť technického dozoru investora na tomto objekte bola našou kanceláriou ukončená.