There are no translations available.

Stavba Reginálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Nemšová bola v marci 2012 dokončená a skolaudovaná. Činnosť stavebného dozoru vykonávaná našou kanceláriou bola ukončená.