There are no translations available.

Celoobecná kanalizácia v obci Kopčany bola vo februári 2012 dobudovaná, skolaudovaná a uvedená do prevádzky. Stavebný dozor vykonávaný našou kanceláriou bol ukončený.