There are no translations available.

Výrobný záívod na výrobu asfaltových šindľov IKO v Senici v priemyselnej zóne Kaplinské pole bol v decembri 2011 uvedený do skúšobnej prevádzky. Inžinierska činnosť našej kancelárie pokračuje až po uvedenie závodu do trvalej prevádzky.