Golfový areál Šajdíkove Humence

Investor: GG a.s.
Objednávateľ činnosti: GG a.s.
Druh činnosti: Komplexná inžinierska činnosť

Výrobný závod IKO na výrobu asfaltových šindľov Senica

Investor: IKO Slovakia, s.r.o.
Objednávateľ činnosti: GLEEDS ČR, s.r.o. OZ GLEEDS SLOVENSKO
Druh činnosti: Stavebný dozor

Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Senica

Investor: Mesto Senica
Objednávateľ činnosti: Mesto Senica
Druh činnosti: Stavebný dozor a inžiniering po dokončení stavby

Odkanalizovanie združených obcí Viesky

Investor: Združenie obcí Viesky - Radošovce
Objednávateľ činnosti: VALBEK a.s. Liberec
Druh činnosti: Inžinierska činnosť pri príprave stavby

ECO SHOPPING PARK SENICA

Investor: REALITY TRADE, s.r.o. 
Objednávateľ činnosti: REALITY TRADE, s.r.o.                                                                                                                                          Druh činnosti: Inžinierska činnosť pri príprave stavby