Golfový areál Šajdíkove Humence

Investor: GG a.s.
Objednávateľ činnosti: GG a.s.
Druh činnosti: Komplexná inžinierska činnosť

Priemyselná zóna Kaplinské pole Senica - základná technická infraštruktúra

Investor: Mesto Senica
Objednávateľ činnosti: Mesto Senica
Druh činnosti: Stavebný dozor a management

Priemyselná zóna Kaplinské pole Senica

Investor: SENINVEST a.s.
Objednávateľ činnosti: SENINVEST a.s.
Druh činnosti: Inžinierska činnosť pri príprave súboru stavieb