Golfový areál Šajdíkove Humence

Investor: GG a.s.
Objednávateľ činnosti: GG a.s.
Druh činnosti: Komplexná inžinierska činnosť

GARNI hotel Senica

Investor: POLEX s.r.o. Senica
Objednávateľ činnosti: POLEX s.r.o. Senica
Druh činnosti: Inžiniering a stavebný dozor

Výrobný areál HAIRONVILLE Senica

Investor: HAIRONVILLE Slovensko spol. s r.o. Bratislava
Objednávateľ činnosti: IPEC Management s.r.o. Bratislava
Druh činnosti: Inžiniering a stavebný dozor