Golfový areál Šajdíkové Humence

Investor: GG a.s.
Objednávateľ činnosti: GG a.s.
Druh činnosti: Inžiniering

Supermarket BILLA Stará Turá

Investor: BILLA REALITY SLOVENSKO s.r.o.
Objednávateľ činnosti: BILLA REALITY SLOVENSKO s.r.o.
Druh činnosti: Inžiniering a stavebný dozor

Hotel LIPA Stará Turá

Investor: Exxon real s.r.o.
Objednávateľ činnosti: BILLA REALITY SLOVENSKO s.r.o.
Druh činnosti: Inžiniering

Výrobný areál fy ARCELOR Senica - hala č. 5

Investor: ARCELOR SLOVAKIA SSC
Objednávateľ činnosti: IPEC Management s.r.o. Bratislava
Druh činnosti: Inžiniering