Obchodné centrum HYPERNOVA Senica

Investor: AHOLD RETAIL SLOVAKIA, k.s.
Objednávateľ činnosti: Linear projekt, s.r.o.
Druh činnosti: Inžiniering – ÚR a SP

Rekonštrukcia kaštieľa DSS

Investor: DSS Moravský Svätý Ján
Objednávateľ činnosti: DSS Moravský Svätý Ján
Druh činnosti: Verejné obstarávanie a stavebný dozor

Dom služieb 2003 Senica

Investor: BDS – INVEST, spol. s r.o.
Objednávateľ činnosti: BDS – INVEST, spol. s r.o.
Druh činnosti: Inžiniering a stavebný dozor

CTL Bajkalská, Bratislava

Investor: Colné riaditeľstvo SR Bratislava
Objednávateľ činnosti: Colné riaditeľstvo SR Bratislava
Druh činnosti: Stavebný dozor a inžiniering po dokončení

Výrobný areál fy ARCELOR Senica

Investor: ARCELOR SLOVAKIA SSC
Objednávateľ činnosti: IPEC Management s.r.o. Bratislava
Druh činnosti: Inžiniering a stavebný dozor