There are no translations available.

Prístavba odborných učební OA

Investor: Obchodná akadémia Senica
Objednávateľ činnosti: Obchodná akadémia Senica
Druh činnosti: Verejné obstarávanie, inžiniering a stavebný dozor

Výrobný areál fy DELPHI Senica - II.etapa

Investor: IPEC Management s.r.o. Bratislava
Objednávateľ činnosti: IPEC Management s.r.o. Bratislava
Druh činnosti: Inžiniering a stavebný dozor

Polyfunkčný dom Senica

Investor: J & R Patners, s.r.o.
Objednávateľ činnosti: J & R Patners, s.r.o.
Druh činnosti: Inžiniering a stavebný dozor