Supermarket BILLA Nové Mesto n/V

Investor: BILLA REALITY SLOVENSKO s.r.o.
Objednávateľ činnosti: BILLA REALITY SLOVENSKO s.r.o.
Druh činnosti: Stavebný dozor a inžiniering po dokončení

Obchodné centrum Senica

Investor: DANADA, i.p.a.
Objednávateľ činnosti: Spoločenstvo vlastníkov
Druh činnosti: Inžiniering a stavebný dozor

Výrobný areál fy DELPHI Senica

Investor: IPEC Management s.r.o. Bratislava
Objednávateľ činnosti: IPEC Management s.r.o. Bratislava
Druh činnosti: Inžiniering