Plynofikácia kotolní DSS Rohov

Investor: DSS Rohov
Objednávateľ činnosti: DSS Rohov
Druh činnosti: Verejné obstarávanie, inžiniering a stavebný dozor

Plynofikácia kotolní DSS Bojková

Investor: DSS Bojková
Objednávateľ činnosti: DSS Bojková
Druh činnosti: Verejné obstarávanie, inžiniering a stavebný dozor

Dom smútku Rohov

Investor: Obec Rohov
Objednávateľ činnosti: Obec Rohov
Druh činnosti: Verejné obstarávanie, inžiniering a stavebný dozor